“Ari”, ujë i cilësisë së lartë

“Ari”, ujë i cilësisë së lartë

Ujë që konsumojmë duhet ta ketë kualitetin e bazuar në standardet cilësore aplikative dhe ato evropiane. E këtë e ofron uji natyral “Ari”.


Uji i cili ka fuqi magjike për shëndetin tuaj, buron nga maja e Kikës në lartësi mbidetare prej 1150 m, prandaj edhe cilësia mbetet e lartë.

Për më shumë informata, ju mund të kontaktoni tel: 043 545 222 ose në email adresën: [email protected]

Video