AL KosovaPress – Konkurs – Agjentë marketingu dhe montazhier

AL KosovaPress – Konkurs – Agjentë marketingu dhe montazhier

Agjencia e Pavarur e Lajmeve KosovaPress shpall konkurs për:

 1. Dy agjentë të marketingut
 2. Një montazhier

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët për pozitën e parë:

 1. Të kenë të përfunduar minimum shkollën e mesme
 2. Përvojë pune në marketing
 3. Të posedojë patent shofer, kategoria B;
 4. Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit, raportimit dhe qasjes në punë;
 5. Aftësi për të punuar në situate stresuese;
 6. Aftësi për të punuar e pavarur si dhe në punë ekipore, në ambiente dinamike.

Kualifikimet dhe detyrat që kërkohen nga kandidatët për pozitën e dytë:


Detyrat:

 1. Operon me montazhet linerare dhe jo-linerare (kompjuterike)
 2. Duhet të jetë kreativ në prodhimin e të gjitha llojeve të programeve
 3. Video materiali i montuar ose i përpunuar (post-produksion) duhet t’i plotësojë të gjitha
  standardet profesionale në aspektin teknik dhe artistik
 4. Bashkëpunon ngushtë me regjisorin (realizatorin), producentin ose autorin e emisionit përkatës

Kushtet:

 1. Të ketë njohuri të shkëlqyer teknike në programet: Adobe Premiere, Adobe Illustrator, Adobe
  Phottoshop.
 2. Së paku 1 vit përvojë pune në punë të ngjashme
 3. Aftësi për të punuar me ndërrime dhe me orar të zgjatur
 4. Aftësi për të punuar qetë nën presion dhe si pjesë e ekipit
 5. Duhet të ketë kreativitet dhe vetiniciativë

Konkursi mbetet i hapur nga data 25 korrik deri më datën 01 gusht 2021.

Të gjithë të interesuarit CV-të mund t’i dërgojnë në email adresën: [email protected].

Lexo edhe

Video