512.5 milionë euro të hyra nga ATK

512.5 milionë euro të hyra nga ATK

Administrata Tatimore e Kosovës ka njoftuar se janë 512.5 milionë euro tatime të mbledhura për periudhën janar-tetor të vitit 2021, të hyra këto të cilat tejkalojnë projeksionet e planifikuara për këtë periudhë kalendarike, duke shënuar rritje për 122.1 milionë euro apo 31.3 %  në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.


Sipas ATK-së, nëse i referohemi planit është një rritje e inkasimit për 40.2 milionë euro apo 8.5%.

“Sipas këtij trendi ATK pret që deri në fund të këtij viti të tejkaloj totalin e projeksionin për 2021. Indikatorët të cilët çdoherë janë duke dhënë rezultate në realizimin e objektivave, janë shërbimet e mira ndaj tatimpaguesve, të cilat afro 100% janë digjitalizuar, po ashtu trajtimi i barbarët dhe profesional janë vlerë e shtuar e këtij reflektimi të performancës. Sigurisht, ATK falënderon gjithë tatimpaguesit të cilët kanë kryer obligimet e tyre tatimore, si dhe inkurajojmë gjithë pjesën tjetër të tatimpaguesve, të cilët sipas analizave të bëra nuk kanë deklaruar saktë pjesën që iu takon, t’i përgjigjen thirrjeve të ATK-së, me qëllimin e vetëm që mos të bëhen objekt i masave ndëshkimore”, thuhet në njoftim.

Lexo edhe

Video

error: