10 shenjat që tregojnë se një mjedis pune është toksik

Të gjithë ata që punojnë e kanë ndonjë periudhe të keqe në punë. Ndonjë javë ose muaj që gjithçka po shkon ters. Se çfarë ndodhë që gjatë gjithë asaj kohe klientët kanë ankesa dhe pakënaqësi, shefi nuk është i kënaqur me ecurinë e projektit dhe me ato që i propozoni, duhet të punoni për një … Continue reading 10 shenjat që tregojnë se një mjedis pune është toksik