​ZRRE publikon komentet që ka pranuar lidhur me tarifat e energjisë

​ZRRE publikon komentet që ka pranuar lidhur me tarifat e energjisë

Zyra e Rregullatorit për Energji (ZRRE) publikoi komentet që ka marrë në kuadër të shqyrtimit të jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike nga palë të ndryshme të interesit.

Në një postim në Facebook, ZRRE ka bërë të ditur se deri më tash ka pranuar komente nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë në Vjenë, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), Operatorët e rregulluar KOSTT, KEDS dhe KESCO, ndërkohë që ka publikuar edhe linqet e tyre.

Komentet e publikuara nga ZRRE janë si në vijim:

Komentet e Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë: https://www.ero-ks.org/…/Komentet%20e%20Sekretariatit…


INDEP_Komente ne Propozimin e ZRRE-se per tarifa te reja te energjisë: https://www.ero-ks.org/…/INDEP_Komente%20ne…

KOSTT_ Komente ndaj Raportit Konsultativ për Shqyrtimin e Jashtëzakonshëm të të Hyrave Maksimale të Lejuara të Energjisë Elektrike për Operatorët e Rregulluar: https://www.ero-ks.org/…/KOSTT_%20Komente%20ndaj…

Komentet e FSHU ndaj Raportit Konsultativ te ZRRE: https://www.ero-ks.org/…/Komentet%20e%20FSHU%20ndaj…

Komentet e OSSH ndaj Raportit Konsultativ te ZRRE: https://www.ero-ks.org/…/Komentet%20e%20OSSH%20ndaj…

ZRRE ka bërë të ditur se është duke pranuar komente nga konsumatorët e energjisë elektrike, të cilat do t’i përmbledhë dhe do t’i publikojë gjatë ditëve në vijim.

Lexo edhe

Video

1 Koment

Komentet janë të mbyllura.