​Vjedhja e arit në Shqipëri në vlerë 2.8 milionë dollarë