​Truri është në gjendje të formojë lidhje të reja midis qelizave të tij

Dihet që truri është shumë “plastik” – të formojë vazhdimisht lidhje të reja midis qelizave të trurit. Është mënyra se si mësojmë aftësi të reja, për shembull, sa më shumë që praktikojmë duke luajtur kitarë, aq më i fortë është rrjeti në tru përgjegjës për atë aftësi. Një mrekulli, e botuar disa vjet më parë, … Continue reading ​Truri është në gjendje të formojë lidhje të reja midis qelizave të tij