​Si të bëhesh “copywriter”?

​Si të bëhesh “copywriter”?

Pothuajse secila kompani dhe çdo industri sot ka nevojë për një person në këtë pozitë. Por çfarë bëjnë ata? Një “copywriter” është dikush i cili shkruan me qëllimin për ta edukuar por edhe për të ndikuar tek audienca e tyre, shpesh me qëllimin për të shitur produkte apo shërbime. Këta punonjës duhet ta kuptojnë audiencën e tyre dhe t’i ndihmojnë ata përmes fjalëve dhe sugjerimeve të arrijnë të marrin vendime.

4 këshilla të përgjithshme

Njihni bazat e pozitës

Përtej dhënies së informacioneve kryesore, një “copywriter” duhet të jetë në gjendje ta kapë vëmendjen e audiencës shpejt dhe me efikasitet, duke i përdorur fjalët e duhura, fotografitë dhe elementeve të tjera që i ndihmojnë konsumatorët të jenë në gjendje ta bëjnë përzgjedhjen.

Vetëdija pse industritë kanë nevojë për “copywriter”

Pjesë e një plani efikas të marketingut është edhe njohja e audiencës. Prandaj, nëse arrini ta kuptoni pse punëdhënësit i punësojnë “copywriter”-at, atëherë do të jeni në gjendje t’i mbrehni nevojat të paktën në nivel bazik. Pa përmbajtjen e duhur, vështirë se kompanitë mund ta marrin vëmendjen e klientëve.

Përcaktohuni për një fushë

Zhvillojeni veten për një numër njerëzish që ju ndjekin për atë që ofroni! Kjo do t’ju ndihmojë të fitoni besueshmëri si dhe t’i rrisni rezultatet. Shembull, nëse e pëlqeni letërsinë, përqendrohuni në shkrimet për të!


Njihni tregun

Bindja përmes fjalëve dhe fotografive është edhe qëllimi i një “copywriter” për të tërhequr klientë rinj a për t’i mbajtur ata që tashmë i kanë. Strategjitë e marketingut, audienca e synuar, marka e identiteti i saj duhet të jenë synimet tuaja të strategjisë për t’i krijuar aftësitë tuaja të shkrimit.

6 këshilla për procesin e shkrimit

Paragrafët e shkurtër: Informacioni i duhur, i shkurtër dhe ndarja e tij në pjesë të vogla e ndihmon lexuesin që ta marrë vëmendjen për atë që po i intereson.

Fjali të përmbledhura: Përdorimi i qartësisë në shkrime është themelor për ta rritur rrjedhshmërinë e leximit.

Përdorimi i nëntitujve: Kjo e bën shkrimin më të dukshëm e më tërheqës. Por edhe ua lehtëson lexuesve gjetjen e shpejtë të informacioneve që po i kërkon.

Faktet: Informacioni statistikor dhe i bazuar i jep tekstit tërheqje dhe besueshmëri.

Fontet: Fontet duhet të jenë të lehta për t’u lexuar, por edhe të jenë më estetike. Çdo element sado i vogël, madje edhe fonti i përzgjedhur duhet ta japë mesazhin e autorit.

Gjuha e përditshme: Gjuha e thjeshtë e bën përmbajtjen më të kuptueshme për të gjitha shtresat e lexuesve. Sa më shumë njerëz ta lexojnë tekstin aq më mirë. /Akademi Pune

Lexo edhe

Video