​Orari i ri i mësimit online

​Orari i ri i mësimit online

Menjëherë pas ndërprerjes së procesit mësimor (më 12.03.2020) si pasojë e pandemisë COVID-19, MAShTI ka filluar realizimin e programit për mësimin në distancë. Transmetimi i mësimit ka filluar që nga data 23 mars 2020 në Radio Televizionin e Kosovës dhe në ueb faqen e MAShTI-t eMesimi për lëndët mësimore (gjuhë dhe matematikë).

MAShTI njofton se nga e hëna (datë 06 prill 2020) përmbajtja e mësimit në distancë do të zgjerohet duke mbuluar shumicën e lëndëve mësimore për klasat 1-9. Transmetimi televiziv do të mbulohet nga Radio Televizioni i Kosovës, sipas orarit të bashkëngjitur, ndërsa të njëjat materiale janë në dispozicion edhe në ueb faqen eMesimi.

MAShTI falënderon mbi 120 mësimdhënës dhe staf civil nga MAShTI, DKA e Prishtinës dhe Prizrenit që janë angazhuar drejtpërdrejt në përgatitjen e materialit mësimor virtual duke punuar çdo ditë në shkollën “Qamil Batalli” në Prishtinë dhe në shkollën “Emin Duraku” në Prizren.

eMËSIMI – ORARI JAVOR I TRANSMETIMIT NË RTK 4 PËR KLASAT 1 – 9
KLASA 1 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 09:00 – 09:30
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare
Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë
  Njeriu dhe natyra   Shoqëria dhe mjedisi  
KLASA 2 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 09:30 – 10:00
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare
Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë
  Njeriu dhe natyra   Shoqëria dhe mjedisi  
KLASA 3 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 10:00 – 10:30
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare
Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë
Njeriu dhe natyra Shoqëria dhe mjedisi Njeriu dhe natyra Shoqëria dhe mjedisi  
KLASA 4 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 10:30 – 11:00
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare
Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë
Njeriu dhe natyra Edukatë qytetare Njeriu dhe natyra Edukatë qytetare  
KLASA 5 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 11:00 – 11: 30
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare Gjuhë amtare
Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë
Njeriu dhe natyra Edukatë qytetare Njeriu dhe natyra Edukatë qytetare  
 


 

eMËSIMI – ORARI JAVOR I TRANSMETIMIT NË RTK 4 PËR KLASAT 1 – 9

KLASA 6 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 12:00 – 13:00
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe
Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë Edukatë qytetare
Fizikë Biologji Histori Fizikë Biologji
Histori TIK Gjeografi TIK Gjeografi
KLASA 7 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 13:00 – 14:00
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe
Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë Edukatë qytetare
Fizikë Biologji Histori Fizikë Biologji
Histori TIK Gjeografi TIK Gjeografi
  Kimi   Kimi  
 

 

 

 

KLASA 8 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 14:00 – 15:00
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe
Matematikë Matematikë Matematikë Matematikë Edukatë qytetare
Fizikë Biologji Histori Fizikë Biologji
Histori TIK Gjeografi TIK Gjeografi
  Kimi   Kimi  
KLASA 9 – ÇDO DITË PUNE NË ORËN 15:00 – 16:00
E hënë E martë E mërkurë E enjte E Premte
Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe Matematikë Gjuhë shqipe Gjuhë shqipe
Matematikë Gjeografi Histori Fizikë Matematikë
Fizikë Biologji Edukatë qytetare TIK Biologji
Histori TIK Kimi   Kimi

 

Lexo edhe

error: