​Ngrihet aktakuzë ndaj dy personave që shisnin para të falsifikuara

​Ngrihet aktakuzë ndaj dy personave që shisnin para të falsifikuara

Prokuroria Themelore në Gjakovë ka ngritur aktakuzë kundër dy të pandehurve, A.B., dhe K.N.,  për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale “Falsifikimi i parasë”.

Përmes një komunikatë për media Prokuroria njofton se, i pandehuri A.B., me datë të pacaktuar e deri më 23 mars 2022, në Gjakovë, kishte vënë në qarkullim paratë e falsifikuara duke e ditur se janë të falsifikuara me qëllim për t’i vënë vetës apo tjetrit përfitim të kundërligjshëm pasuror, duke shitur me çmim më të lirë monedha nga 100 euro në shumë të pa përcaktuara tek personi K. N.

Pas njoftimit të policisë me rastin dhe ndërmarrjes së menjëhershme të veprimeve, rezulton se i pandehuri i ka shitur personit/të pandehurit K. N., tetëmbëdhjetë (18) monedha nga 100 euro të falsifikuara me çmim prej 20 Euro për copë e që më pas ky blerës i ka shitë këto monedha tek i mituri F.G. në shumë prej 25 Euro duke vazhduar kështu shitja tek blerësit e tjerë të mitur.

Nga patrullimet e kryera policore, të pandehurit A. B., i  janë gjetur monedha të falsifikuar dhe para origjinale, të cilat i janë sekuestruar për shkak të përfitimit nga paratë e falsifikuara, vënies së tyre në qarkullim për të vërteta, transportimit, përdorjes dhe shitjes së tyre, edhe pse në dijeni se një veprim i tillë është i kundërligjshëm.


Me këto veprime i pandehuri ka kryer veprën penale “Falsifikim i parasë”, nga neni 296, pargrafi 2  të KPRK-së.

Po ashtu, i pandehuri K.N., me datë të pacaktuar e deri më 23 mars 2022 në Gjakovë, kishte vënë në qarkullim paratë e falsifikuara duke e ditur se janë të falsifikuara me qëllim për t’i vënë vetës apo tjetrit përfitim të kundërligjshëm pasuror, vë në qarkullim paratë të cilat i kishte blerë nga i pandehuri A. B., dhe kështu i shet personit tjetër së paku 7 apo 8 herë përkatësisht të miturit F.G. monedha prej 100 euro në shumën prej 25 euro e që më pastaj i mituri vazhdon t’i shes tek i mituri tjetër B.P.

I pandehuri në mënyrë të kundërligjshme edhe pse në dijeni se paraja është e falsifikuar bënë transportimin e tyre përmes pranimit, duke përdorur dhe poseduar me qëllim të vënies në qarkullim për të vërtetë.

Me këto veprime ka kryer veprën penale “Falsifikim i parasë”, nga neni 296 paragrafi 2 të KPRK-së.

Lexo edhe

Video