​Nganjëherë puna që do nuk ta kthen dashurinë

Mungesa e “dashurisë” nga puna, kur në të vërtetë ju e doni atë vjen në mënyra të ndryshme. Kjo ka të bëjë me fundin e një “dashurie” të pashpërblyer. Nganjëherë është rezultat i mos përzgjedhjes për promovim. Nganjëherë vjen në formën e një vlerësimi të pakënaqur, pikërisht në kohën kur mendonit që kishit një periudhë … Continue reading ​Nganjëherë puna që do nuk ta kthen dashurinë