​Miratohen rekomandimet lidhur me problemet e evidentuara në NP KOSTT Sh.A.

Me 64 vota për, 15 kundër Kuvendi i Kosovës ka miratuar rekomandimet lidhur me problemet e evidentuara në NP KOSTT Sh.A, të propozuara nga Komisioni për Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti. Nënkryetarja e komisionit për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, Jeta Statovci, ka prezantuar rekomandimet ku ndër to ishte që ZKA të bëjë auditim të performancës … Continue reading ​Miratohen rekomandimet lidhur me problemet e evidentuara në NP KOSTT Sh.A.