​Kryetari Rahimaj shfuqizon pjesërisht vendimet për riorganizim të arsimit në Kamenicë

​Kryetari Rahimaj shfuqizon pjesërisht vendimet për riorganizim të arsimit në Kamenicë

Kryetari i Komunës së Kamenicës, Kadri Rahimaj ka shfuqizuar pjesërisht vendimet për riorganizim të arsimit.

Kështu është bërë e ditur në një njoftim për medie nga Komuna e Kamenicës.

Shfuqizimi i pesë këtyre vendimeve thuhet të jetë bërë duke u bazuar në propozim vendimin e DKA-së.

“Shfuqizimi i këtyre vendimeve u bë duke u bazuar në propozimin vendimin e DKA-së se në këto shkolla sipas gjendjes faktike në terren nuk është duke u zhvilluar mësimi, si pasojë e mospatjimit rreth riorganizimit dhe transferimit të nxënësve në shkolla tjera. Në riorganizim të arsimit e deri më sot” thuhet në njoftimin e komunës.

Postimi i plotë dhe vendimet:

Kryetari Rahimaj shfuqizon pjesërisht vendimet për riorganizim të arsimit

Drejtoria Komunale e Arsimit ka propozuar anulimin e pjesërishëm të vendimeve Sh.02.Nr.26937 i datës 30.08.2019 dhe Sh.02.Nr.19870 të datës 10.09.2020 për riorganizimin e arsimit.

Kryetari i Komunës, Kadri Rahimaj, ka aprovuar propozimin e DKA-së, dhe bazuar në Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale (Nr.03/L-040) më saktësisht Nenet 13 dhe 58 si dhe Nenit 78 të Statutit Sh.01.Nr.005/2008 të datës 26.09.2008 dhe vendimit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Statutit Sh.01.Nr.15/2010 të datës 31.05.2010 të Komunës së Kamenicës, Neni 53 paragrafi 1,2 dhe 3 të Ligjit Nr.05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, merr këto:

𝐕𝐄𝐍𝐃𝐈𝐌𝐄

*𝐒𝐇𝐅𝐔𝐐𝐈𝐙𝐎𝐇𝐄𝐓 Pika 1 paragrafi 1.2 dhe Pika 2 paragrafi 2.2 i Vendimit Sh.02.Nr.26937 i datës 30.08.2019  për vijimin e mësimit në SHFMU ‘’Fan S.Noli’’.

Nxënësit sipas nivelit 0 dhe 1 të ISCED (niveli parashkollor dhe arsimi fillor 1-5) dhe niveli 2 të ISCED ( niveli i mesëm i ulët i shkollimit 6-9), vijojnë mësimin në SHFMU ‘’Hasan Prishtina’’ në Busavatë.


*𝐒𝐇𝐅𝐔𝐐𝐈𝐙𝐎𝐇𝐄𝐓 Pika 1 paragrafi 1.1, nga vendimi Sh.02.Nr.19870 i datës 10.09.2020 për vijimin e mësimit në Institucionin Arsimor “Avni Rrustemi” në Karaçevë të Epërme.

Nxënësit sipas nivelit 0,1 dhe 2 të ISCED-it niveli parashkollor, arsimi fillor 1-5 dhe arsimi i mesëm i ulët 6-9 rikthehen për vijimin e mësimit në SHFMU ‘’Asllan Thaçi’’ Karaqevë e Poshtme.

*𝐒𝐇𝐅𝐔𝐐𝐈𝐙𝐎𝐇𝐄𝐓 Pika 2 paragrafi 2.1 nga vendimi Sh.02.Nr.19870 i datës 10.09.2020, për vijimin e mësimit në institucionin arsimor “Rexhep Mala” në Topanicë.

Nxënësit sipas nivelit 0,1 dhe 2 të ISCED-it niveli parashkollor, arsimi fillor 1-5 dhe arsimi i mesëm i ulët 6-9 rikthehen për vijimin e mësimit në SHFMU ‘’Xhelal Sopi’’ në Petrovc.

*𝐒𝐇𝐅𝐔𝐐𝐈𝐙𝐎𝐇𝐄𝐓 Pika 3 paragrafi 3.1 nga vendimi Sh.02.Nr.19870 i datës 10.09.2020, për vijimin e mësimit në institucionin arsimor ‘’Skënderbeu’’ në Hogosht.

Nxënësit sipas nivelit 0,1 dhe 2 të ISCED-it niveli parashkollor, arsimi fillor 1-5 dhe arsimi i mesëm i ulët 6-9, shfuqizohet vetëm pjesërisht  për paralelen e ndarë në Kopërnicë dhe rikthehen në vijimin e mësimit në institucionin arsimor në fshatin Kopernicë.

*𝐒𝐇𝐅𝐔𝐐𝐈𝐙𝐎𝐇𝐄𝐓 Pika 4 paragrafi 4.1 nga vendimi Sh.02.Nr.19870 i datës 10.09.2020, për vijimin e mësimit në institucionin arsimor ‘’Sadri Misini’’ Shipashnicë e Epërme.

Nxënësit sipas nivelit 0,1 dhe 2 të ISCED-it niveli parashkollor, arsimi fillor 1-5 dhe arsimi i mesëm i ulët 6-9 shfuqizohet vetëm pjesërisht për paralelen e ndarë në Shipashnicë të Poshtme dhe rikthehen në vijimin e mësimit në institucionin arsimor të fshatin Shipashnicë e Poshtme.

𝐒𝐡𝐟𝐮𝐪𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐤𝐞̈𝐭𝐲𝐫𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐮 𝐛𝐞̈ 𝐝𝐮𝐤𝐞 𝐮 𝐛𝐚𝐳𝐮𝐚𝐫 𝐧𝐞̈ 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐳𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐃𝐊𝐀-𝐬𝐞̈ 𝐬𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐤𝐞̈𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐤𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐩𝐚𝐬 𝐠𝐣𝐞𝐧𝐝𝐣𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐢𝐤𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐤 𝐞̈𝐬𝐡𝐭𝐞̈ 𝐝𝐮𝐤𝐞 𝐮 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐮𝐚𝐫 𝐦𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐢, 𝐬𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐨𝐣𝐞̈ 𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐩𝐚𝐣𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐫𝐫𝐞𝐭𝐡 𝐫𝐢𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐧𝐱𝐞̈𝐧𝐞̈𝐬𝐯𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐬𝐡𝐤𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐭𝐣𝐞𝐫𝐚. 𝐍𝐞̈ 𝐤𝐞̈𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐤𝐨𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐢 𝐦𝐞̈𝐬𝐢𝐦𝐨𝐫 𝐧𝐮𝐤 𝐳𝐡𝐯𝐢𝐥𝐥𝐮𝐚𝐫 𝐧𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐫𝐣𝐞𝐬 𝐬𝐞̈ 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐩𝐞̈𝐫 𝐫𝐢𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐢𝐦 𝐭𝐞̈ 𝐚𝐫𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐞̈ 𝐬𝐨𝐭.

Këto vendime hyjnë në fuqi nga dita e nënshkrimit të Kryetarit të Komunës.

https://kk.rks-gov.net/…/sites/17/2021/12/39087-1-1.pdf

https://kk.rks-gov.net/…/sites/17/2021/12/39086-2-2.pdf

Lexo edhe

Video