​Java Botërore e Hapësirës

​Java Botërore e Hapësirës

Java Botërore e Hapësirës është ngjarja më e madhe vjetore hapësinore në botë, e cila ndihmon në ngritjen e fuqisë punëtore, edukon publikun për aktivitetet hapësinore dhe nxit bashkëpunimin ndërkombëtar në shtrirjen dhe arsimin në hapësirë.

Kjo ditë u shpall përmes rezolutë së 6 dhjetorit 1999 nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, ​​për të shënuar kontributet e shkencës dhe teknologjisë së hapësirës në përmirësimin e gjendjes njerëzore.

Tema e Javës Botërore të Hapësirës për 2021 është “Gratë në hapësirë”, e cila synon rritjen e ndërgjegjes për çështjen e diversitetit gjinor në sektorin e hapësirës dhe identifikimi i pengesave me të cilat po ballafaqohen gratë kur hyjnë në karriera të lidhura me hapësirën.

Sipas raporteve, 20-22 për qind e të gjithë fuqisë punëtore të industrisë hapësinore përbëhet nga gra.

Ndryshe, që nga fillimi i Epokës së Hapësirës, ​​Kombet e Bashkuara pranuan se hapësira e jashtme i shtoi një dimension të ri ekzistencës së njerëzimit.


Duke njohur interesin e përbashkët të njerëzimit në hapësirën e jashtme dhe duke kërkuar t’u përgjigjet pyetjeve se si hapësira e jashtme mund të ndihmojë në përfitimin e njerëzve të Tokës, Asambleja e Përgjithshme miratoi rezolutën e saj të parë në lidhje me hapësirën e jashtme – “Pyetja e përdorimit paqësor të hapësirës së huaj”.

Më 10 tetor 1967, “Magna Carta of Space”, e njohur gjithashtu si Traktati mbi Parimet që Drejtojnë Veprimtaritë e Shteteve në Hulumtimin dhe Përdorimin e Hapësirës së Huaj, duke përfshirë Hënën dhe Trupat e tjerë Qiellorë, hyri në fuqi.

UNOOSA sot është zyra e Kombeve të Bashkuara përgjegjëse për promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në përdorimet paqësore të hapësirës së jashtme.

Ajo shërben si sekretariat për komitetin e vetëm të Asamblesë së Përgjithshme që merret ekskluzivisht me bashkëpunimin ndërkombëtar në përdorimet paqësore të hapësirës: Komiteti i Kombeve të Bashkuara për Përdorimet Paqësore të Hapësirës (COPUOS).

UNOOSA është gjithashtu përgjegjëse për zbatimin e përgjegjësive të sekretarit të Përgjithshëm sipas ligjit ndërkombëtar të hapësirës dhe mbajtjen e Regjistrit të Kombeve të Bashkuara të Objekteve të Hapur në Hapësirën e Huaj.

Lexo edhe

Video

error: