​Grante në bujqësi përfituan edhe bizneset që nuk merren me këtë sektor

Në dy raporte të ndara, Instituti GAP ka analizuar se si kanë ndikuar grantet dhe subvencionet në prodhimin bujqësor, megjithëse këto dy hulumtime tregojnë se përkundër programeve dhe shumave që ndahen me rreth 48 milionë euro çdo vit për grante dhe subvencione, nuk janë arritur rezultatet e pritura. Gjatë prezantimit të raportit “Ndikimi i subvencioneve … Continue reading ​Grante në bujqësi përfituan edhe bizneset që nuk merren me këtë sektor