​Di Maio u adresohet deputetëve të Kuvendit të Kosovës