​5 veprime të udhëheqësve që e dëmtojnë moralin e punonjësve

Autori amerikan i shumë librave për lidership, John C. Maxwell, ka thënë “gjithçka bie dhe ngrihet mbi udhëheqjen”. Lideri është ai që e krijon kulturën organizative dhe kjo e përkufizon moralin e një kompanie. Morali i fortë është çelësi i suksesit të përhershëm të një organizate, çdo mjet tjetër nuk është asgjë vetëm një sukses … Continue reading ​5 veprime të udhëheqësve që e dëmtojnë moralin e punonjësve