​5 shenja nëse një vend i punës është i pasigurt

Nëse je ndalur ndonjëherë për ta pyetur veten “Sa i sigurt është vendi im i punës”, por pas shumë “kalkulimeve” përsëri keni përfunduar në hamendje, është koha që ta kuptoni e të merrni masa. “Teprica”, quhet kështu kur roli yt në atë kompani nuk është më i nevojshëm. Kjo mund të ndodhë për shkak të … Continue reading ​5 shenja nëse një vend i punës është i pasigurt