​5 gabime që i bëjnë njerëzit gjatë njohjeve

Njerëzit mendojnë që sa më i zgjeruar është rrethi i njerëzve që njohin aq më mirë është. Ky mbase është gabimi i parë dhe më i madhi që e bëjnë njerëzit. Ata gabojnë kur përpiqen që ta ndërtojnë rrjetën e tyre të njohjeve duke u përqendruar në sasi dhe jo cilësi. Prandaj, kur merrni vendim … Continue reading ​5 gabime që i bëjnë njerëzit gjatë njohjeve