​10 fjalitë që nuk duhet t’i thoni kur ta lini punën

Kur një punonjës fillon punën diku, është e kuptueshme që mbase nuk do të jetë atje përgjithmonë. Këtë e di edhe punëdhënësi. Ai i kalon të gjitha fazat e procesit të intervistimit dhe… Zot i madh, sa shumë që ka dhënë prej vetes për atë pozitë! A ia vlen që gjithë këtë ta barazojë me … Continue reading ​10 fjalitë që nuk duhet t’i thoni kur ta lini punën